- SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI -

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
- P 20 -
SZELKI BEZPIECZEŃSTWA
- P 01 -
PAS
DO PRZENOSZENIA
Regulacja pasów udowych
i pasa piersiowego

Pas do pracy "W PODPARCIU" z bocznymi klamrami zaczepowymi

ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 361
Regulacja pasów udowych
i pasa piersiowego


ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 361
Pas do przenoszenia ciężkich
rzeczy takich jak:
meble, skrzynie, części maszyn.

KOMPLET DLA DWÓCH OSÓB.
 
 
LINKA POMOCNICZA
- LP 100 Z ZATRZAŚNIKAMI -

AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
- ABW -
AMORTYZATOR BEZPIECZEŃSTWA
- ABW Z LINKĄ -
LINKA POLIAMIDOWA:
- Średnica - 10,5mm
- Długość - OD 2,5m DO 30m

ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 795
Amortyzatory bezpieczeństwa
są składnikiem osobistego
sprzętu chroniącego przed
upadkiem z wysokości.

ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 355
Całkowita długość urządzenia: 2m

ZGODNE Z NORMĄ PN-EN 355